Dotacje

W roku 2014 Fundacja Róbmy swoje dla kultury pozyskała dotacje ze środków MKiDN na następujące projekty:

 

  1. "Doposażenie Fundacji Róbmy swoje dla kultury w sprzęt biurowy, muzyczny, multimedialny i nagłośnieniowy". Z dotacji został zakupiony m. in. projektor sceniczny, ekran projekcyjny orazpełne wyposażenie biura.
  2.  

  3. "Muzyczne obchody 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego". W ramach projektu zostało zrealizowanych 20 wydarzeń kulturalnych, w tym 10 muzycznych w Warszawie oraz Gdańsku.
  4.  

  5. "II edycja Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego". W ramach projektu odbył sie Konkurs Interpretacji Piosenek Wojciecha Młynarskiego oraz festiwal twórczości Mistrza. Pełna informacja na temat projektu znajduje się na stronie www.festiwalmlynarskiego.pl

 

 

 

31 grudnia 2014 r. rozpoczęliśmy projekt "Zwiększenie potencjału Fundacji w zakresie produkcji przedsięwzięć artystycznych". Ma on na celu zaspokojenie potrzeb lokalowych Fundacji (biuro, magazyn sprzętu scenicznego, przestrzeń do odsłuchów itd.) poprzez zakup i adaptację lokalu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.4 "Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej".

 

W 2015 roku Fundacja otrzymała dotację ze środków Miasta Gdańska na realizację III edycji Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego.